Skip to main content

Obory.

V dlouholeté historii podniku jsme získali vynikající pověst v oboru automobilového průmyslu, v průmyslu aerosolů, v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu a také v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu, dále pak také u výrobců bílého zboží. Euscher tak vyrábí ročně přes 3 miliard dílů pro obalové, automobilové popř. elektronické aplikace.

Hluboce tažené díly jsou však zajímavé pro všechny obory díky jejich hospodárné výrobě, při které dochází k úspoře materiálu a zdrojů.