Skip to main content

Postup.

Základem většiny postupů hlubokého tažení je plochá kruhová destička uzpůsobená dle pozdější geometrie dílu. V několikastupňovém procesu hlubokého tažení se tato destička postupně tvaruje tažením a tlakem, až z ní vznikne duté těleso – aniž by v průběhu tažných operací došlo ke snížení tloušťky plechu. V dalším průběhu procesu lze ražením a ztečením docílit definovaných charakteristických tlouštěk stěny.

Euscher začleňuje do jednoho procesu pokud možno veškeré pracovní kroky. Tímto způsobem se flexibilně vyrábí také komplexní, vícerozměrové geometrie s podseknutími, průrazy a děrováním při vysoké pracovní rychlosti. Dokonce komplexní dodatečné operace, jako je tváření závitu, se pokud možno začleňují do výrobního procesu. Při odpovídajících počtech kusů tak vzniká nadproporcionálně vysoký potenciál pro snížení nákladů a v závislosti na aplikaci vznikají také technologické výhody.

Simulace