Skip to main content

Stroje a nástroje.

Standardizované postupové lisy od 15 do 200 t a lisovací automaty s lisovacími silami od 40 do 100 t tvoří základ výkonnostně silného strojového parku a rozmanitého spektra výrobků společnosti Euscher. Jako doplněk k tomu disponujeme individuálními zařízeními pro montáž, dodatečné opracování a automatickou kontrolu dílů.

Technologie nástrojů společnosti Euscher je založena na zkušenostech získávaných po mnoho desítek let a díky inovativnímu duchu je tato technologie neustále rozvíjena. Díky tomu uzpůsobujeme výrobu stále lépe a racionálněji – a neustále rozšiřujeme technické možnosti.
Přitom jsou veškeré výrobní nástroje individuálně přizpůsobovány výrobku, který má být vyráběn. Tyto nástroje stále umožňují úplné využití technologických možností v bezpečné sériové výrobě.

A tak můžeme poskytovat vše od rotačně symetrického hlubokého tažení až po vícerozměrové tváření ze svitku. A nadále investujeme do moderních strojů a zařízení, abychom i v budoucnu zaujímali vedoucí postavení v oblasti přesné techniky hlubokého tažení.