Skip to main content

Profese u Euscheru.

Naše pracovnice a naši pracovníci s sebou přinášejí nejrůznější kompetence a talenty – vyvíjejí a realizují inovační řešení pro naše zákazníky. A každý z nich našel to správné poslání v jednom z našich oddělení: 

  • v odbytu
  • v konstrukci nebo v nástrojárně
  • v přípravě výroby nebo ve výrobě
  • v zajišťování kvality nebo v IT
  • v logistice a v hospodaření s materiálem
  • v nákupu, v účetním oddělení nebo na controllingu


Aktuálně nabízíme tyto pracovní profily:

Mechanik nástrojů/mechanička nástrojů.

Pro výrobu přesných hluboce tažených dílů potřebujeme vyspělé nástroje, které se používají v našich strojích. Naše mechaničky nástrojů a naši mechanici nástrojů na nich provádějí údržbu, optimalizují a seřizují je, a starají se tak o to, aby naši zákazníci dostávali své díly přesně takové, jaké požadují.

Kdo si s sebou přinese zájem o technická zařízení a stroje, ale i kreativitu, řemeslnickou zručnost, dobrou představivost a týmový duch, je u nás správně. Čeká na vás zajímavá a odpovědná pozice, která u nás probíhá ve směnném provozu. 

Mechanik třískového obrábění/mechanička třískového obrábění.

Nástroje a náhradní díly pro výrobu vyvíjíme sami a také je vyrábíme v naší nástrojárně: jestliže u nás budete chtít začít v tomto oboru, budeme od vás požadovat cit ve špičkách prstů a zručné prsty. K tomu zde je absolutně důležitá přesnost a dobré technické vcítění se do situace. Neboť už i nejmenší odchylky na konstrukčním dílu v nástroji mohou mít obrovský dopad na výrobu: takže tu budete pracovat na maximálně odpovědné pozici.

Jako mechanik/mechanička třískového obrábění budete ve výrobě dílů naší nástrojárny obsluhovat rozličné soustruhy, brusky a frézky. V případě potřeby budete zpracovávat a kontrolovat obrobky a provádět údržbu strojů. Téměř všechny stroje ve výrobě dílů (CNC) jsou řízeny počítačem a pracují v síti, a proto jsou znalosti v oblasti programování výrobních postupů nepostradatelné.

Seřizovač/seřizovačka strojů.

Úkolem našich seřizovaček a seřizovačů je programovat a seřizovat postupové lisy a lisovací automaty a také na nich provádět přestavby. Rovněž se podílet na sledování výrobních procesů, na kontrole hotových dílů před uvolněním do výroby a na řízení procesu neustálého zlepšování. Zájem o technická zařízení a stroje je na této pozici stejně tak důležitý jako prostorová představivost, přesnost a schopnost týmové práce. Tuto pozici můžete převzít jako mechanik nástrojů. Očekávají vás zajímavé a zodpovědné úkoly ve směnném provozu. 

Obsluha strojů.  

Naše obsluha strojů nastavuje postupové lisy a lisovací stroje a samostatně na nich vyrábí naše hluboce tažené díly v sérii. Přitom sleduje stroje, zajišťuje přísun materiálu, kontroluje vyrobené vzorky a díly a je zodpovědná za jejich kvalitu.

Přípravář výroby/přípravářka výroby.

Náš tým na přípravě výroby optimálně plánuje výrobu našich kovových hluboce tažených dílů: zde se vystavují výrobní dokumenty, disponuje se tu se surovými materiály a přikupovanými díly a koordinují se tu externí poskytovatelé služeb. V rámci procesu neustálého zlepšování budete jako přípravář/přípravářka výroby vystavovat také statistiky a tyto vyhodnocovat. Veškeré práce se uskutečňují v úzké spolupráci s úseky nákupu, odbytu, výroby a zajišťování kvality. Na této pozici je nezbytné technické nebo obchodní středoškolské vzdělání, optimální je také vzdělání REFA a znalost práce v SAP modulu PP a také v aplikacích MS-Office.

Pracovník/pracovnice v servisním centru nástrojárny.

Naše servisní centrum poskytuje týmu v nástrojárně veškeré nezbytné materiály a nástroje: servisní centrum je středobodem naší vnitropodnikové logistiky. Pro tyto činnosti je zapotřebí, abyste měli střední odborné logistické vzdělání, řemeslnou a technickou zručnost a správné počítačové znalosti pro práci s MS-Office, SAP a BDE.

Kreslič/kreslička technických výkresů.

Na této pozici budete vytvářet 3D datové záznamy našich nástrojů a komponent nástrojů nebo budete pozměňovat stávající datové záznamy – přitom vás budou podporovat naši vývojáři nástrojů. V ideálním případě byste měli disponovat příslušnými zkušenostmi v oblasti tvářecích nástrojů. Je nutné, abyste mysleli v souvislostech a abyste se vyznali v práci se systémy 3D-CAD/CAM – pokud možno Siemens NX a Teamcenter. Na tomto pracovišti je vyžadována vysoká schopnost soustředění a přesnost, aby byly zohledněny i ty nejmenší detaily.