Skip to main content

my 2024: Cesta k cíli

Euscher definoval cestu směrem do budoucna:
V roce 2024 budeme mít vedoucí postavení na světovém trhu v oblasti přesného hlubokého tažení.

V tomto rámci jsme se intenzivně zabývali externími megatrendy a interními výzvami. Naše strategie je založena na třech pilířích, podle kterých řídíme naše další jednání:

Zprvu regionální růst, pak mezinárodní úspěch.

Od závodu s jedním pracovníkem k středně velkému rodinnému podniku s dvěma závody v Bielefeldu a jedním sesterským závodem v Česku: i nadále pokračujeme v této úspěšné firemní historii, která trvá už déle než 90 let. Euscher přitom neustále vstupuje na nové trhy. A překročíme další hranice, a budeme tak rozvíjet své globální aktivity.

Jako nezávislý rodinný podnik sázíme na výkonnost a smysl pro odpovědnost.

Díky hodnotám, jako jsou tolerance, otevřenost, spolehlivost a smysl pro odpovědnost, zaměřujeme svůj pohled především na lidi a životní prostředí.


Vyvoláváme nadšení inovativními produkty a procesy.

Rozvíjení vědomostí, společného přemýšlení, novinek: Euscher je studnicí nápadů s mimořádnými kompetencemi. Společně s našimi zákazníky a pro ně vypracováváme inovace, vytváříme nové a bezproblémově probíhající procesy a staráme se o to, aby spolupráce s Euscherem byla pro naše zákazníky maximálně výhodná.