Skip to main content

Osm stavebních kamenů pro vzájemnou spolupráci.

Vůdčí myšlenky podniku Euscher představují směrnice pro každodenní jednání. Prospěch z tohoto mají naši pracovníci, zákazníci, partneři a dodavatelé. 

Úspěch
1

Usilujeme o neustálý růst vybudovaný vlastními silami. Tento proces začíná hospodárností a efektivností.

Technologie
2

Patříme k vedoucím podnikům v oblasti náročných přesných hluboce tažených dílů z kovu. Přesvědčujeme mimořádnými řešeními a vysokou odbornou kompetencí.

Zákazníci
3

Naši zákazníci a jejich spokojenost jsou středobodem našeho jednání. Spolupráce se obzvláště vyznačuje čestností, zdvořilostí, flexibilitou a kreativitou.

Kvalita
4

Pracujeme aktivně podle zásad strategie nulové chyby a plníme požadavky zákazníků na kvalitu, dodržování dodacích termínů a nízké náklady.

Lidé
5

Naše společné jednání je charakterizováno dobrým výkonem. K tomu požadujeme a podporujeme silné osobní stránky každého jednotlivce a uznáváme je. Každý přebírá odpovědnost za dosažení našich společných cílů.

Komunikace
6

Otevřená a upřímná komunikace mezi pracovníky a také se zákazníky a dodavateli je pro nás samozřejmostí.

Dodavatelé
7

Spolupracujeme s výkonnými dodavateli. Tito optimálním způsobem přispívají k dosahování našich cílů v oblasti technologického vývoje, nákladů a termínů.

Životní prostředí
8

Hospodaříme s trvalou udržitelností a se zdroji zacházíme zodpovědně. Přitom děláme více, než požadují platné zákonné směrnice a požadavky.